Ảnh của Liên hệ
Phó Viện trưởng - Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ:
Trung tâm Thông tin và Đào tạo - Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị - Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam
625 - La Thành, Ba Đình
Hà Nội
Việt Nam
Gửi Email bài này:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại:
(84)0437728485
Fax:
(84)0438314735
Mobile:
0985558968
http://www.xdvn.com
Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.
Go to top